Gietasfalt oplossingen

Onze diensten

Reparaties met bijvoorbeeld traditioneel asfalt zijn vaak omslachtig, tijdrovend en zorgen voor veel verkeershinder. Reparatie door middel van gietasfalt is een snelle, stabiele manier om de levensduur van het wegdek te verhogen.


    Reparatie van gaten in asfalt


    Reparatie van rafeling in asfalt


    Reparatie van scheurvorming


    Reparatie van randschade in asfalt


    Kantopsluiting brugdekken en tunnels


    Opvangen hoogteverschillen


    Afgieten geplaatste obstakels


    (tijdelijke) Scheggen


    Afgieten boorgaten


    Boomwortelschade reparatie